GTSO Başkanı Akçay’dan son tarih uyarısı

Ev.Gümüşhane

GTSO Başkanı Akçay’dan son tarih uyarısı

Gümüşhane’de evlerde su tasarrufunu arttıracak projenin patenti alındı
Kaplanlardan önemli 3 puan
Gümüşhane’de trafik kazası: 2 yaralı

Gümüşhane’de yük ve eşya taşımacılığı alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler için 2013 yılından beri K Yetki Belgesi işlemleri için gerekli olan hizmeti sunduklarını kaydeden Akçay, 14.01.2023 tarihinde yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişikliğiyle, kara yolu ile yük ve eşya taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler için K1, K1(Ö) veya K1* yetki belgelerini yüzde 75 indirimli olarak alma hakkı tanındığını söyledi.

İlgili yönetmelikten faydalanabilmek için son başvuru tarihinin 1 Temmuz 2023 olduğunu hatırlatan Akçay, Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişikliği hakkında bilgi almak ve söz konusu indirimden faydalanmak isteyenlerin Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasına başvurabileceklerini belirtti.

Başkan Akçay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden konuyla ilgili gönderilen duyuru da paylaştı:

14.01.2023 tarihinde yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişikliğiyle: 01.01.2020 tarihi ila bu fıkranın yürürlüğe girdiği 14.01.2023 tarihleri arasında;

a) C3, L1, M2, N2 veya P2 yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin L2,

b) C2, L2 veya M2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde sözleşmeli olarak çekici veya kamyon cinsi taşıtları kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin L2,

c) C2, L1, L2, M1, M2, N1 veya N2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde sözleşmeli olarak çekici, kamyon veya kamyonet cinsi taşıtları kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin K1, yetki belgesi müracaatında bulunmaları halinde; 01.07.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yetki belgesi ücretinde %75 indirim uygulanır. Ancak, bu fıkra kapsamında düzenlenecek yetki belgeleri için 73 üncü maddenin dördüncü fıkrası uygulanmaz. Bu fıkra, her bir gerçek veya tüzel kişi için bir defaya mahsus olmak üzere uygulanabilir. Bu fıkra kapsamındaki müracaatlar ile yapılacak iş ve işlemlerin, 01.07.2023 tarihine kadar sonuçlandırılması zorunludur.” hükmünü içerdiği belirtilmiştir.

Söz konusu düzenlemeye göre indirimler 01.07.2023 tarihine kadar uygulanabilecek ve başvuruda bulunacakların tüm işlemlerini bahse konu tarihe kadar tamamlamaları gerekmektedir. İlgililerin dikkatine önemle sunuyoruz.”

Paylaş

YORUMLAR

Ana Sayfa
Video
Ara