GÜ’lü öğrencilerden TÜBİTAK proje başarısı

Ev.Gümüşhane

GÜ’lü öğrencilerden TÜBİTAK proje başarısı

GÜ bin 297 lisansüstü öğrenci alacak
Turizm Fakültesi Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nden Ödülle Döndü
Gümüşhane Devlet Hastanesinde Sistem Çöktü, Acil Servis Dolup Taştı

Üniversitede öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin üniversitelerden bir akademik danışman eşliğinde araştırma yapmaya ve araştırma ekosistemine katılmalarına teşvik edilmesi amaçlayan projede Gümüşhane Üniversitesi tarafından yapılan 60 projeden 38 proje desteklenme başarısı elde etti.

 Yayımlanan raporda Edebiyat Fakültesi 8, Turizm Fakültesi 3, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1, Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 proje destek gördü. Gümüşhane Meslek Yüksekokulu 1, İrfan Can Köse MYO 1, Kelkit Aydın Doğan MYO 7, Kelkit Sema Doğan SHMYO 8, Kürtün MYO 1, Şiran Dursun Keleş MYO 3, Şiran Sağlık Hizmetleri MYO 1 destek görürken Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan da 2 proje destek gördü. Bu başarı ile Gümüşhane Üniversitesi TÜBİTAK 2209-A projeleri bakımından ülke genelinde 68, Doğu Karadeniz Bölümünde, KTÜ ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden sonra 3’üncü sırada yer aldı.

Öğrencileri ve danışman hocalarını tebrik eden Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek alınan başarı hakkında şunları söyledi: “Yine bir gurur tablosunu büyük bir sevinçle karşılıyoruz. Öğrencilerimizin emekleri ve gayretleri sonucunda yapılan 60 başvuru içeresinden TÜBİTAK tarafından 38 proje desteklenmeye değer bulundu. %63 oranındaki bu başarıyı takdirle karşılıyoruz. Araştırma yapmaya ve bilimsel ekosistemde yer almaya yönelik bu tür girişimler gençlerimizin akademik ve kişisel gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra Üniversitemizin araştırma ve bilim alanındaki potansiyelini de büyük ölçüde artırdığını gözlemliyoruz. Ayrıca, fakültelerimiz ve meslek yüksekokullarımız arasındaki dağılımda çeşitliliğin olması da memnuniyet vericidir. Bu durum, Üniversitemizin farklı disiplinler arasında işbirliği ve etkileşimi teşvik ettiğini göstermektedir. Söz konusu başarıya imza atan öğrencilerimizi ve danışman hocalarını içtenlikle tebrik ediyor, öğrencilerimizin bu tür araştırma ve projelerde daha da ileri gitmelerini ve bilimin ışığında yeni ufuklara açılmalarını temenni ediyorum.”

Öğrencilerin “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2023/2 dönemi kapsamında desteklenecek projeleri şöyle:

Öğrenci Fakültesi

Öğrenci Bölümü

Proje Adı

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

COĞRAFYA

Çoruh Nehri Yukarı Havzasındaki Arı Kovanlarının Cbs İle Coğrafi Konumlarının Belirlenmesi Ve Flora Zenginliğinin Arıcılık Uyumuna Etkisinin İncelenmesi

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

COĞRAFYA

1980-2023 Yılları Arasında Çoruh Nehri Yukarı Havzasında Kırsal Göç Ve Hayvancılık Bir Zaman Serisi Analizi

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

COĞRAFYA

Araştırma Önerisinin Başlığı: Google Earth Engine Ve Landsat Uydu Görüntüleri Kullanarak Çoruh

Nehri Yukarı Havzasında 1986’Dan Günümüze Ndvı İle Bitki Örtüsü Üzerinde Su Stresinin Zamansal Analizi

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

COĞRAFYA

Çoruh Nehri Yukarı Havzasında Bir Asırlık İklim Değişimi: 1902-2022 Climatic Research Unit (Cru) Verileriyle Sıcaklık Ve Yağış Trendlerinin Mann-Kendall Analizi

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

COĞRAFYA

1986-2024 Yılları Arasında Çoruh Nehri Yukarı Havzasında Yüzey Karı Geri Çekilme Hızının Landsat Verileri Ve Google Earth Engine Kullanılarak İklim Değişikliği Bağlamında İncelenmesi

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

COĞRAFYA

Spı (Standardized Precipitation Index) Metodolojisi Kullanılarak Çoruh Nehri Yukarı Havzasındaki Adyabatik Isınma Etkisinde Kuraklık Analizi

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

COĞRAFYA

Dijital Turizm Rotası: Bayburt’Un Turistik Ve Rekreasyon Alanlarının Çevrimiçi Haritalama Servisleri Üzerinden Çok Dilli Tanıtımı

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

COĞRAFYA

 

Bayburt İli Arazi Örtüsü Değişikliklerinin (1990-2018) Corıne Sistemi İle Değerlendirilmesi

 

GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU

 

MEKATRONİK

 

Elektrikli Araçlar İçin Optimize Edilmiş Enerji Verimli Test Şasi Tasarımı Ve Üretimi

 

İRFAN CAN KÖSE MESLEK YÜKSEKOKULU

 

POSTA HİZMETLERİ

Ulaştırma Hizmetleri Ön Lisans Programının İş Hayatına Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Gümüşhane Üniversitesi İrfan Can Köse Myo Örneği

KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU

 

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

 

Üniversite Mobil Uygulama Platformu

KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU

 

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI

 

Buck Konvertör Tabanlı Fotovoltaik Emülatör Modül Tasarımı

KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU

 

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI

 

Tapped İndüktör Dc-Dc Dönüştürücü Tasarımı

KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU

 

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

 

Yerli Ve Milli Piller İçin Batarya Yönetim Sistemleri

KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU

 

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

 

Elektrik Motorlarında Kullanılmak Üzere Dizayn Edilen Çok Fonksiyonlu Sürücü Devresi

KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU

 

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Firmalara Yönelik Vergisel Teşvik Ve Desteklerin Muhasebe Boyutunda İncelenmesi: Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği

KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU

 

TAPU VE KADASTRO

 

Gümüşhane İlinde Konut Satışlarının Mekânsal İstatistik Analizi Ve İlçelerdeki Değişimi

KELKİT SEMA DOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

ANESTEZİ

 

Temel Yaşam Desteği Adımlarının Mobil Uygulamasının Tasarımı Ve Geliştirilmesi

KELKİT SEMA DOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

ÇOCUK GELİŞİMİ

İlkokul Öğrencilerinin Matematik Kaygıları İle Ders Çalışma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

KELKİT SEMA DOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

İlkokul Öğrencilerinin Eğitimde Motivasyonları İle Dürtüsellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

KELKİT SEMA DOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ)

Okul Öncesi Dönemde Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Cinsiyete Dayalı Duygusal İnançlarının İncelenmesi

KELKİT SEMA DOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

İLK VE ACİL YARDIM

Hemodiyaliz Hastalarına Uygulanan Antistres Topu, Valsalva Manevrası Ve Cilt Soğutma Cihazının Arteriyovenöz Fistül Kanülasyonuna Bağlı Ağrı Ve Ağrı Korkusuna Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

KELKİT SEMA DOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

İLK VE ACİL YARDIM

Kaplumbağa Terapisinin Tip 2 Diyabetli Bireylerde Hba1C Ve Diyabet İlacı Kullanımında Öz-Yeterlilik Düzeylerine Etkisi: Çift Kör Randomize Kontrollü Bir Çalışma

KELKİT SEMA DOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

İLK VE ACİL YARDIM (İÖ)

İleri Yaşam Desteği İnfüzyon İlaçlarının Protokol Kılavuzu İle Hesaplamaları İçin Mobil Uygulama Aracı Geliştirilmesi.

KELKİT SEMA DOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

İLK VE ACİL YARDIM (İÖ)

 

Gümüşhane İlinde Ekmek Tüketimi Ve İsrafının Araştırılması

 

KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU

 

ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ

Kürtün Orman İşletme Şefliğinde Son 10 Yılda Meydana Gelen Olağanüstü Kesim (Eta) Miktarının Ekonomik Sonuçları Ve Ekolojik Nedenlerinin Belirlenmesi

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

 

Elektrikli Araçlar İçin Optimize Edilmiş Prototip Kalıp Modeli Geliştirme

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

BESLENME VE DİYETETİK

Üniversite Öğrencilerinde Kronotip, Fiziksel Aktivite Tutumu Ve Sürdürülebilir Beslenme Davranışı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

SAĞLIK YÖNETİMİ

Sağlık Dışı Alanda Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerine Sağlık Bakanlığının Temel İlk Yardım Eğitimi’ne Göre Okulda Verilen İlk Yardım Eğitiminin Okul Kazaları Sonuçlarına Etkisi (Gümüşhane Üniversitesi Örneği)

ŞİRAN DURSUN KELEŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

ECZANE HİZMETLERİ

 

Hemşirelerin Bilişim Teknolojilerini Kullanımına Yönelik Öz Yeterlik Algılarının Belirlenmesi

ŞİRAN DURSUN KELEŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

FİZYOTERAPİ

Deprem Yaşayan Bireylerde Ağrı Sıklığı Ve Ağrı Psikolojik Durum İle İlişkisinin İncelenmesi: Maraş Merkezli İkiz Deprem Örneği

ŞİRAN DURSUN KELEŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

FİZYOTERAPİ

Mesleki Uygulama Dersleri Öncesinde Yapılan Fiziksel Egzersizin Fizyoterapi Öğrencileri Üzerinde, Dersi Algılama, Öğrenme Ve Mesleki Uygulama Becerilerini Yerine Getirebilmeleri Üzerindeki Etkisi

ŞİRAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

ECZANE HİZMETLERİ

Üniversite Öğrencilerinin Fırsatları Kaçırma Korkusu, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ve Sosyal Ağ Sitesi Kullanımı Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi

 

TURİZM FAKÜLTESİ

 

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Coğrafi İşaretli Ürünlerin Turistik Şehir Gelişiminde Rolü: Sektör Paydaşları Perspektifinde Bir Araştırma

 

TURİZM FAKÜLTESİ

 

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

Gümüşhane Yayla Pazarlarında Organik Gıda Tedarikinin Ve Satışının Sürdürülebilirliği Üzerine Bir  Araştırma

 

TURİZM FAKÜLTESİ

 

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

Kuşburnu Meyvesi Posalarının Geri Dönüşüme Kazandırılarak Sürdürülebilir Gıda Ekseninde Sağlıklı  Atıştırmalıklara Dönüştürülmesi

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

 

HAVACILIK YÖNETİMİ

Sürdürülebilir Havacılık Faaliyetleri Çerçevesinde Havalimanlarındaki Sürdürülebilirlik Uygulamalarının İncelenmesi: Türkiye Örneği

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

 

HAVACILIK YÖNETİMİ

 

Sürdürülebilir Pazarlama Faaliyetlerinin Yolcu Talebine Etkisi: Türkiye Örneği

Paylaş

YORUMLAR

Ana Sayfa
Video
Ara