Gümüşhane İl Genel Meclisi Basın Açıklaması

Ev.Gümüşhane

Gümüşhane İl Genel Meclisi Basın Açıklaması

165 metre uzunluğundaki asma köprü yöre halkının ulaşımını sağlıyor
Dünya’da Bir İlk!
TOKİ Gümüşhane’de 8 Konut Satışı Yapacak

Basına ve Kamuoyuna;

Kent basınımızda, 19 Ocak tarihinde, “Gümüşhane İl Özel İdaresine ve İl Genel Meclisine Köylerde İçme ve Kullanma Suyu Sorunlarının Çözüm Önerisi” başlıklı haberler yer almıştır.

Öncelikle konuya ilişkin İl Genel Meclisi’mize iletilen herhangi bir öneri, görüş, fikir paylaşımı olmadığı gibi konunun tarafımızca medya üzerinden öğrenildiğini toplumun dikkatine sunarız.

Bu bağlamda meclisimizin çalışmalarıyla ilgili Gümüşhane kamuoyunu bilgilendirme kanaatimiz hasıl oluşmuştur.

İl Genel Meclisi’miz geçen yıl  iklim şartları ve öngörüsel durumlar nedeniyle “Merkez ve ilçe köylerinde içme suyu sayacı taktırılması ve su tüketim bedelinin belirlenmesi” konusunu gündemine alarak Çevre ve Sağlık ile Plan ve Bütçe komisyonlarına havale etmiştir.

Komisyonlarımız yaklaşık bir ay süreyle çalışarak konuyla ilgili raporlar hazırlayıp İl Genel Meclisimize sunmuştur.

Meclisimiz, raporlar ışığında 3 Mart 2020 tarihindeki oturumunda konuyu ciddiyetle ele alarak 6 maddeden oluşan bir dizi karar almıştır.

Bu kararlar;

1- Merkez ve ilçe köylerinde kamu imkanlarıyla yapılarak köy muhtarlıklarına teslim edilen içme suyu tesislerinin amacı doğrultusunda daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanılması,

2- Köy ve mahallelerde oluşan içme suyu yetersizliğinin önlenmesi amacıyla şebekeli (terfili ve cazibeli)  tesislerde her hane (abone) bedeli kendisi tarafından karşılanması ve tükettiği suyun ölçümünü yapmak üzere su sayacı taktırılması,

3- Tüketilen suyun bedelinin köy muhtarlıklarınca cazibeli iletim şebekelerinde belirlenen birim fiyatı üzerinden uygulanması ve cazibeli, terfili iletim şebekelerinde terfiden doğan giderin sayaç üzerindeki kullanılan tüketim miktarından tahsil edilmesi,

4- Güneş enerjisi terfi iletim şebekelerinde, cazibeli iletim şebeke birim fiyatı uygulanarak, bu bedelin içme suyu tesislerini bakım, onarım ve işletme giderlerinde kullanılması ve arta kalan su bedellerinin köy bütçesine aktarılması,

5- Su tüketim bedelinin aylık 5 tona kadar ücretsiz, 5 ile 15 ton arası ise ton birim fiyatının 50 kuruş, 15 ile 25 ton arası ton birim fiyatının 1 lira, 25 ile 50 ton arası ton birim fiyatının 3 lira, 50 ton ve üzeri tüketimlerde ton birim fiyatının 10 lira olarak belirlenmesi,

Maddelerinden oluşmuş, ilgili kararlar ilgili muhataplara tebliğ edilmiştir.

Yukarıdaki karardan da anlaşılabileceği üzere gazetelerde yayınlanan açıklamalardan yaklaşık bir yıl önce meclisimizin gündemine alınmış, komisyonlarımız titiz ve kapsamlı bir çalışma yürütmüş, çalışma neticesinde konuya hassasiyet gösterilerek gerekli adımlar yetkimiz kapsamında atılmıştır.

Sonuç olarak kararlarımızı bir kez daha kamuoyuna ve ilgililere bu vesile ile duyurur ve hatırlatırız.

Öte yandan kentimize katkı sunacak her projeye ve her vatandaşımızın öngürü ve istişaresine kapımız ve gönlümüz sonuna kadar açıktır.

Kamuoyuna saygılarımızla

Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanlığı

Paylaş

YORUMLAR

Ana Sayfa
Video
Ara