Kırsal Kalkınma Yatırımları ile Gümüşhane’ye 58 proje kazandırıldı.

Ev.Gümüşhane

Kırsal Kalkınma Yatırımları ile Gümüşhane’ye 58 proje kazandırıldı.

Başkan Çimen , GÜMSAŞ Yaşam Evleri İçin Görüşmelerde Bulundu
MÜSİAD Gümüşhane Şubesi açıldı
Bu fotoğraf gündem oldu

Kırsal Kalkınma Yatırımları ile Gümüşhane’ye 58 proje kazandırıldı.

 

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı çerçevesinde 2021 yılında 58 projeye hibe desteği sağlanacak.

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesine Dair Hibe Programından yararlanmak üzere müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerce yapılan proje başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırıldı. Proje kapsamında Gümüşhane’den 58 projeye hibe desteği sağlanacak.

 

14. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2020-2021 Başvuru Döneminde yapılan başvurulardan, Merkez Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde Altyapı Yatırımları konusunda 39, Ekonomik Yatırımlar konusunda 19 proje kabul edilmiş olup,  İlimiz yatırımcılarına toplam 20.700.000,00 TL hibe tahsis edilmiştir. Yatırımcılarımız projelerini başarıyla tamamlamaları halinde hibeye esas proje tutarlarının % 50’si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır.

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında son beş yılda ilimizde 96 yatırımcıya 17.645.000,00 TL. Hibe desteği verilmiş olup, devam etmekte olan 6 adet projenin tamamlanmasıyla birlikte toplam 102 adet projeye 20.645.000,00 TL. hibe desteği ile 653 kişiye istihdam imkanı sağlanmış olacaktır.

 

Bu projelerle Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

 

Hibe destek programından yararlanılması amacıyla hibe sözleşmelerinin imzalanmasından sonra yatırımını tamamlayan proje sahipleri hibeden yararlandırılacak. Kırsal kalkınma yatırımlarının ilimiz ekonomisine ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını dileriz.

 

Paylaş

YORUMLAR

Ana Sayfa
Video
Ara