İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Yeni Kararlar Aldı.

Ev.Gümüşhane

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Yeni Kararlar Aldı.

Doğankent Belediye Başkanı Özden’den Tartışma Yaratacak Açıklama
‘Çocukluk hayalim’ dediği fidanlar yanmasın diye hayatını kaybetti
Türkiye’nin 81 ili 5 duyu organına göre dünyaya anlatılacak

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01 Mart 2021 Pazartesi günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Son günlerde vaka sayılarında meydana gelen artışın önüne geçilmesi, salgınla mücadelenin sürekliliğinin sağlanması ve zaafa uğramasının engellenmesini sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen ek tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Bu Kapsamda; 1) İlimiz genelinde tüm köy ve mahalle muhtarlarının, apartman/site yöneticilerinin ve görevlilerinin, sorumlu oldukları alanlarda; kovid-19 salgını açısından bulaş kaynağı yaratacak olan nişan, kına, mevlit, taziye, gün/doğum günü, toplu maç izlenmesi gibi bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmasına müsaade etmemelerine, toplu etkinliklerin tespit edilmesi halinde zaman geçirmeden ilgili birimlere (kolluk kuvvetlerine) gerekli bildirimleri yapmalarına, 2) Daha önce alınan 01.12.2020 tarih ve 2020/12-2 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına istinaden cenaze merasimlerinde bulunması gereken kişi sayısı (30 kişiyi geçmeyecek şekilde) ve cenaze defin sırasında da aynı hassasiyetin devam ettirilmesine, bulaş riskini artıracağından cenaze sonrası ev veya başka bir mekânda toplu taziye, mevlit, hatim vb. etkinliklerin yasaklanmasına yönelik daha önce alınmış olan kararların hassasiyetle uygulanmasına, 3) Kolluk kuvvetlerimizce, özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı kontrol ve denetimler yapılarak, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşlarımızın muafiyet nedenine dair zaman ve güzergâh ile sınırlı kalıp kalmadıklarının etkin şekilde denetlenmesi ve muafiyet durumunu istismar/suiistimal edenlere gerekli cezaî müeyyidenin uygulanmasına, 4) Mevsim itibarıyla yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından, (hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere) hafta sonlarında köylere, kırsal mahallelere ve yaylalara gidilmesine izin verilmemesine, 5) Belediyelerimizce, billboardlara ev içi bulaşın engellenmesi için afişler asılmasına, 01/03/2021 tarihli ve 2021/11 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararıdır. 2 6) Gerek belediyelerin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri camilerden yapılan anonslar ve gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarımızın özellikle maske kullanmak konusundaki telkin ve çağrılara önemli ölçüde riayet etmeleri hususu göz önünde bulundurularak anons ve duyuruların etkinliğinin arttırılmasına, maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılmasına; fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlarımıza hatırlatılmasına, bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin yukarıda belirtilen vasıtalarla anons edilmesinin sağlanmasına, “Kıymetli vatandaşlarımız; Koronavirüsle mücadelemiz devam etmektedir. Ev Ziyaretlerine gitmeyelim. Cenaze merasimlerine ve taziyelere katılmak yerine telefonla acılarımızı paylaşalım. Maske, mesafe ve izolasyon tedbirlerine titizlikle riayet edelim, uymayanları uyaralım ve kolluk birimlerine bildirelim.” 7) Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Paylaş

YORUMLAR

Ana Sayfa
Video
Ara