Yapılandırma fırsatını kaçırmayın

Ev.Ekonomi

Yapılandırma fırsatını kaçırmayın

En fazla maden projesi Gümüşhane’de
Gümüşhane’de ucuz et ve ve kıyma izdihamı
Kamu Kurumları Özel Sektör İle Rekabet Etmemelidir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gümüşhane İl Müdürü Eyyüp İslamoğlu, yapılandırmalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar için son günün 31 Aralık olduğunu belirterek, vatandaşların müracaatları son güne bırakmamalarını istedi. 

17.11.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile 2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş; sigorta primlerinin, Genel sağlık sigortası primlerinin, işsizlik sigorta primlerinin, 31 Aralık 2020’den önce kesinleşen idari para cezalarının, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacaklarının, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacakların, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primlerinin, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların, henüz ödenmemiş fer’ileri, 55lO/Ek-5, Ek-6’ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primlerin ve 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacakların yapılandırma kapsamında olduğu ifade eden İslamoğlu, başvuruların, e-devlet, e-sigorta kanallarıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM ve SGM’ye, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini söyledi. 

Genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerden daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 31 Mart 2021 tarihinde kadar gelir testine başvurması halinde geliri asgari ücretin 1/3’den az olduğu tesit edilenlerin borçlanın silineceğini ve primlerinin devlet tarafından ödeneceğini dile getiren İslamoğlu, yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırmanın bozulacağını belirtti. 

Yapılandırma kapsamındaki alacakların, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı (Yİ-ÜFE) ile güncelleneceğini belirten İslamoğlu, “Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 1 Mart 2021’e kadar ödemek gerekmektedir” dedi.

İslamoğlu, pandemi nedeni ile şahsen başvurularda yaşanılacak yoğunluğa mahal vermemek için online başvuruya öncelik verilmesi gerektiğini ifade ederek, işverenlerin yapılandırma başvurularını 31.12.2020, saat 23:59’a kadar e-sigorta aracılığı ile Bağ-Kur sigortalıları ise yine 31.12.2020 saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinde yer alan “SGK Borçların Yapılandırılması” uygulamasına girerek hem yapılandırmalarını yapabilir hem de ödeme planlarını çıkartabilirler” ifadelerini kullandı. 

Paylaş

YORUMLAR

Ana Sayfa
Video
Ara