Akçakale mağarası ‘Tabiat Varlığı’ olarak tescil edildi

Ev.Gümüşhane

Akçakale mağarası ‘Tabiat Varlığı’ olarak tescil edildi

Yunus Emre bebek için kermes yapılacak
Yukarı Karadere muhtarı kurtarılamadı
BİR ASIRDIR BEKLENEN MÜJDE

Gümüşhane kent merkezinde bulunan Türkiye’nin en büyük mağaralarından Akçakale Mağarası, Tabiat Varlığı ve B Grubu Mağara olarak tescil edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararda Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda Tabiat Varlığı olarak tescil edildi.

Yaklaşık 2 futbol sahası büyüklüğündeki 19 bin metrekare iç alanı, 40 metreden yüksek tavanıyla Türkiye’nin en büyük mağaralarından birisi olan Akçakale Mağarasıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen uzman heyet önceki yıllarda incelemelerde bulunmuştur.

Akçakale Mahallesi, Arsa mevkii sınırları içinde yer alan ve içerisinde dört ayrı yerde küçük göllerin bulunduğu, mağara gelişim dönemi itibarı ile olgunluk dönemine ulaşan Akçakale Mağarasında sarkıt, dikit, mağara incisi, mağara çiçeği, flama, duvar travertenler gibi eşsiz güzellikte damlataşları yer alıyor.

Resmi Gazete’de 25 Mart 2016 tarihinde yayımlanan TABİAT VARLIĞI OLARAK BELİRLENECEK OLAN DOĞAL MAĞARALARA İLİŞKİN İLKE KARARI doğrultusunda B grubu mağaralar için şu ifadeler kullanılıyor:

4) B Grubu Mağaralar: Doğal estetik, bilimsel ve ekolojik açıdan değerli, ancak insanlık yararı açısından sağlık ve eko-turizm amaçlı turizm faaliyetleri yapılabilecek nitelikte doğal dengeler dikkate alınarak kullanılabilecek mağaralardır.

Bu gruba giren mağara ve mağara plan izdüşümü ile koruma alanı içerisinde;

a) Mağara plan ve kesitleri dikkate alınarak onaylı koruma amaçlı imar planı hükümleri doğrultusunda, ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan izin almak koşulu ile rekreasyon amaçlı günübirlik tesisler, mağaranın ve yakın çevresinin korunması, geliştirilmesi, tanıtımı amacına yönelik yapıların yapılabileceğine,

b) Koruma amaçlı imar planı onaylanıncaya kadar bu tür mağaralarda geçici dönem yapılanma koşullarının ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından belirlenmesine,

c) Mevcut arazi kullanımlarının, tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesine, ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan izin almak koşuluyla mağara ekosistemine uygun geleneksel tarım faaliyetlerinin yapılabileceğine,

d) Taş, toprak, kum vb. malzeme alınamayacağına, kireçtaşı, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmayacağına, katı atık dökülemeyeceğine,

e) Önceden ruhsatlı mevcut yapı ve faaliyetlerin, ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun alacağı tedbirler doğrultusunda ruhsat süresi içinde devam edebileceğine, ruhsat süresi sonunda ise ilgili kurumların görüşü alınarak, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğine,

f) Mağara ekosistemine zarar vermeyecek mağara üstü ormancılık faaliyetlerinin yapılabileceğine,

g) Yukarıdaki tüm faaliyetler için Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan izin alınması gerektiğine,
 

Paylaş

YORUMLAR

Ana Sayfa
Video
Ara