Prof.Dr. Ayaydın, Gümüşhane’nin ekonomi kitabını yazdı

Ev.Ekonomi

Prof.Dr. Ayaydın, Gümüşhane’nin ekonomi kitabını yazdı

Gümüşhane’de İşletmeler Kapanıyor!
Etiket oyununa dikkat!
Bektaş’tan emekli zammına tepki

Prof.Dr. Ayaydın’ın Gümüşhane’nin büyüme ve ihracat performansının geliştirilmesine yönelik sorunları tespit etmek ve çözüme yönelik politika önerileri geliştirmek amacıyla hazırladığı “Gümüşhane İli İşletmelerinin Büyüme ve İhracat Performansının Geliştirilmesi: Sorunların Tespiti ve Politika Önerileri” konulu araştırma raporu, “İklim Değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı: Yeşil dönüşüme nasıl ayak uyduracağız?” konulu araştırma raporu, “Gümüşhane İli Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik Ekosistem Analizi:  Swot Analizi, Eylem Planı ve Politika Öneriler” konulu raporu, “Gümüşhane İlinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyine İlişkin Tespitler ve Öneriler” konulu raporlar birleştirilerek kitap haline getirildi.

“Farklı boyutlarıyla Gümüşhane ilinde bir araştırma: Tespitler, fırsatlar ve politika önerileri” adlı Gazi Kitapevinden çıkan kitapta Gümüşhane’de faaliyet gösteren işletmelerin bilgi teknolojileri kullanımı, dijitalleşme, e-ticaret, yatırım, kapasite, büyüme, ihracat ve gelecekle ilgili beklentiler üzerine sorunlarını irdelendi. Gümüşhane ilinin güçlü, zayıf, fırsat ve tehditlerini içeren SWOT analizinin yapıldığı kitapta ilin gerçeklerini ortaya koyan, ihtiyaçların ve sorunlarının tespiti ve fırsatların daha iyi değerlendirilmesi için politika ve çözüm önerileri sunuldu. 

Prof. Dr. Ayaydın yayımlanan kitap ve raporlar hakkında şunları söyledi: “Gümüşhane ilinde faaliyet gösteren işletmelerin sorunlarını dikkate alarak, il düzeyinde gelecekte yapılacak çalışmalara yol gösterici olacağına inanıyorum. Bu kitabın Gümüşhane’mizde yatırım yapacak iş insanlarımıza, karar alıcılara, yöneticilere dikkate almaları gereken noktalarda bilgi sunacağına, gelecekte yapılacak çalışmalara, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına, ilimizin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda sağlayacaktır. Yapılan bu değerli çalışmanın şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı ve yararlı olmasını diliyorum. Yeni nesil üniversiteler, toplumsal gelişimin merkezindedirler. Yeni nesil üniversitelerin bu amaçlarına yönelik olarak; üniversite iş dünyası arasında köprü vazifesini yerine getirme, teori ile pratiği buluşturma, bilimsel bilginin beşiği olan üniversitemizin şehrimizin sorunlarına çözüm önerisi sunarak politika önerisinde bulunmak, değer üretmek, toplumsal fayda sağlamak üzere bir bilim insanı sorumluluğu içerisinde üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Gümüşhane ilinin yerel potansiyelinin yerel aktörler tarafından yerel ekonomik kalkınma politikaları üretilip bu fırsatın değerlendirilmesi gerekmektedir. Gümüşhane ilinin küresel ekonomik değer zincirinden, Türkiye ekonomisinin gelişiminden aldığı payı artırmak, ilimizin bölgesel kalkınma hedeflerine daha hızlı ulaşması ve bölgesel gelişmişlik farkının azalması için bu kitap kaleme alınmıştır.”

Üniversite-sanayi işbirliğinin, bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştırarak inovasyonu teşvik ettiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ise “Üniversite sanayi işbirliği hem üniversitelerin hem de sanayi sektörünün karşılıklı olarak fayda sağlayabileceği bir ortaklık modelini ifade etmektedir. Bu tür işbirlikleri sadece bilgi transferi değil, aynı zamanda uzun vadeli ve sürdürülebilir ilişkilerin kurulmasına da olanak tanımaktadır. Bu sayede hem akademik dünya hem de endüstri, karşılıklı olarak güçlenir ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlar. Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Gümüşhane ilimizdeki kamu ve özel sektör temsilcileriyle sürekli bir işbirliği ve bilgi akışı yapılmaktadır. Üniversitemiz, bilgi üreten ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten bir kurum olarak bu iş birliğine büyük önem vermektedir. Yapılan çalışmalardan ve araştırmalardan çıkan sonuçların ilimize, ülkemize ve insanlığa faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu vesileyle de üniversite-şehir bütünleşmesine örnek teşkil edecek çalışmalara destek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyor, elde edilecek her bir bulgunun yol haritası niteliğinde olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Paylaş

YORUMLAR

Ana Sayfa
Video
Ara